MZDOVÁ AGENDA

Mzdová agenda je samozřejmou součástí komplexní nabídky služeb naší společnosti. Ve vztahu k problematice účetnictví a daní je však mzdová agenda do jisté míry specifickou oblastí. Mezi zákazníky naší společnosti jsou firmy, které od nás čerpají právě tuto službu.

Typická je tato volba pro zahraniční firmy, podnikající v ČR formou pobočky nebo zastoupení, kdy hlavní účetnictví je vedeno v zahraničí, správa mezd podle tuzemských mzdových zákonů a předpisů je vedena v ČR.

Efektivní je tato služba i pro firmy a společnosti menšího rozsahu, které pracují bez vlastní mzdové účetní. Problematika mezd, jejich zdanění a odvodů z mezd je velice náročná - je ovlivněna celou řadou právních předpisů, které se často mění a upravují - sledovat tento vývoj je pro menší podnikatelské subjekty velice náročné, mnohdy až neefektivní.

Největší objem služeb v oblasti mzdové agendy však naše firma poskytuje samozřejmě v rámci dlouhodobých smluvních vztahů s našimi klienty, kteří využívají komplexu všech služeb. Spojení účetní a daňové problematiky s problematikou mzdové agendy umožňuje společnosti ICARO Consulting nabídnout nejlepší poměr ceny vůči objemu a kvalitě poskytovaných služeb.

Pro rychlejší a efektivnější výměnu dat, potřebných pro stanovení mezd a odvodů je možné využít variantně vyhrazených internetových portálů nebo vzdálený přístup do účetnictví dané firmy.