SLUŽBY

Jednotlivé služby jsou detailně popsány v příslušných položkách menu. Proto by tato část webové prezentace měla sloužit jako přehled poskytovaných služeb a jejich jednotlivých variant.

Daňové poradenství

Daňové poradenství je jedním ze základních pilířů našich služeb a je poskytováno v těchto variantách:

daňové poradenství jednorázové (při řešení konkrétních otázek)

zpracování jednotlivých daňových přiznání

dlouhodobá správa daní na základě dlouhodobého smluvního vztahu

dlouhodobá správa daní v kombinaci se správou účetnictví na bázi dlouhodobého
smluvního vztahu

Účetnictví

správa účetnictví na bázi dlouhodobého smluvního vztahu

správa účetnictví v kombinaci se správou daní na základě dlouhodobého
smluvního vztahu

správa účetnictví volitelně v kombinaci se mzdovou agendou nebo bez správy mezd

správa účetnictví "na dálku" prostřednictvím vzdáleného přístupu do klientského účetního systému

plná správa účetního systému společností ICARO Consulting při zajištěném vzdáleném přístupu klienta

jednorázové poradenství v účetních otázkách, hrazené dle ceníku služeb

Mzdová agenda

samostatná správa mzdové agendy na bázi dlouhodobého smluvního vztahu

správa mzdové agendy volitelně v kombinaci se správou účetní a daňové agendy na bázi smluvního vztahu

volitelná úroveň - od pouhého zpracování mzdových výkazů po komplexní správu personální a mzdové agendy

jednorázové poradenství v oblasti mezd, hrazené dle ceníku služeb

Další služby společnosti ICARO Consulting:

rekonstrukce účetnictví

zakládání společností

zastupování klientů

koupě, prodej a nájem podniků

přeměny společností

finanční analýzy

statistiky INTRASTAT


Výše uvedený výčet služeb a jejich kombinací není dán striktně. Naopak jsme připraveni koncipovat a modifikovat soubor služeb přesně podle potřeb a požadavků našich zákazníků.

Pokud Vás jakékoliv služby z naší nabídky zaujaly, neváhejte prosím kontaktovat společníka Mgr. Marii Balejovou Siebrovou - zcela určitě najdeme takovou variantu kombinací našich služeb, která by co nejefektivněji splnila Vaše požadavky a vyřešila vaše potřeby.