ÚČETNÍ PORADENSTVÍ

Většina stálých klientů společnosti Icaro Consulting využívá služby "vedení účetnictví", poskytované na bázi dlouhodobého smluvního vztahu. V podnikatelské praxi se však často vyskytnou nestandardní situace či nestandardní účetní případy, při kterých je potřebná sofistikovaná porada se zkušeným účetním nebo dokonce daňovým poradcem. Může se jednat např. o tyto příklady:

poradenství při sestavování účetního rozvrhu nebo při jeho změnách

poradenství při zakládání nebo změnách účetní osnovy

poradenství při zaúčtování nestandardních či náročných operací

poradenství v oblasti odpisování majetku

poradenství v oblasti rezerv a opravných položek

poradenství v oblasti sestavování účetní závěrky, způsobu oceňování, inventarizace majetku a závazků atd.


A právě v těchto případech vyniká výhoda komplexnosti služeb společnosti ICARO Consulting - poradenství je ve všech těchto případech poskytováno z pozice širokých znalostí obou souvisejících oblastí - daňové i účetní problematiky. Poradenství je tak velice efektivní a komplexní.