VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

Správně vedené účetnictví je jedním ze základních pilířů existence každého podnikatelského subjektu. Pouze důsledně a správně vedené účetnictví je základem pro správné a přesné stanovení daňových povinností každé firmy vůči státu.

Správně a vhodnou formou vedené účetnictví však může pro moderního podnikatele představovat významnou pomoc - je totiž zdrojem dat pro řízení a rozvoj firmy, zdrojem dat pro plánování růstu případně pro rychlé korekce. Tento aspekt v dnešní době velice ostré konkurence nabývá na stále větší důležitosti - jen ten podnikatel, jen taková firma, která má okamžitý přehled o stavu svých (nejen finančních) zdrojů, může tyto zdroje efektivně využívat ke svému rozvoji a může tak zaznamenat významnou konkurenční výhodu vůči ostatním konkurentům. Proto jsou v rámci poskytování účetních služeb firmou ICARO Consulting používány přednostně moderní účetní softwarové produkty, disponující nástroji pro okamžité analytické výstupy, poskytující výstupy potřebných ekonomických dat v reálném čase. Pro správu a vedení účetnictví jsme schopni v případě požadavku klienta pracovat nejen v našem účetním softwaru ale také v širokém spektru vhodných účetních softwarů, zejména:

EKONOM

K2

Money S3

MRP


Při správě účetnictví našich klientů se opíráme o výkonný a bezpečný IT systém, založený na bázi vysoce kvalitních a  spolehlivých HW a SW prostředků, na jejichž správu a rozvoj vynakládá naše společnost průběžně nemalé prostředky, tak aby nám svěřená zákaznická data byla vždy bezpečně a spolehlivě uložena. Vůbec principielně bezpečnosti a zálohování zákaznických dat je ve společnosti Icaro Consulting věnována zásadní pozornost - tento aspekt chápeme jako základní parametr spolehlivosti komplexu našich služeb, jako základ dlouhodobé, vzájemně výhodné spolupráce s našimi klienty.

Nezvratitelným trendem ve vývoji účetnictví je správa účetnictví "na dálku" za využití moderních komunikačních prostředků, zejména zabezpečené komunikace prostřednictvím sítě internet. Společnost Icaro Consulting tomuto vývoji věnuje značnou pozornost a již nyní služby tohoto charakteru svým klientům poskytuje. Jedná se o tyto základní úrovně komunikace v rámci správy účetnictví:

vzdálený přístup pracovníků naší společnosti do účetního systému zákazníka

plné hostování účetního systému na půdě Icaro Consulting, zákazník přistupuje formou vzdáleného přístupu

využívání sdílených, zabezpečených dokumentačních portálů s vzájemně sdílenými úložišti dat


V případě vedení účetnictví "na dálku" se jedná o dosti specifickou technickou problematiku, kterou není na tomto prostoru možné detailněji rozvést - v případě Vašeho zájmu o tento charakter služeb kontaktujte prosím vedení naší společnosti.

Vedení účetnictví je společností Icaro Consulting poskytováno vždy na bázi dlouhodobého smluvního vztahu, který poskytuje našim klientům maximální garanci přesných, vysoce kvalitních a bezpečných služeb.