ZAKLÁDÁNÍ SPOLEČNOSTÍ

Vznik nové obchodní společnosti - právního subjektu - není jednorázovou záležitostí ale jedná se o proces, který trvá až několik týdnů. Proces vzniku společnosti představuje sérii právně, organizačně a administračně dosti náročných úkonů s přesnou posloupností, při kterých podnikatel komunikuje s celou řadou orgánů veřejné a státní správy. Jedná se o proces který je, zejména pro začínající podnikatele, velice náročný a při nedostatku zkušeností a chybných krocích může dojít ke značné prodlevě a tím i k finančním ztrátám a úniku zisků z podnikatelské činnosti.

Jen namátkou uvádíme několik stěžejních kroků, nutných k založení společnosti:

uzavření společenské smlouvy, zakladatelské smlouvy nebo zakladatelské listiny

zajištění vydání Živnostenských listů nebo Koncesní listiny na příslušném Živnostenském úřadě

splacení peněžitých a nepeněžitých vkladů

zápis do Obchodního rejstříku příslušného soudu

registrace u místně příslušného Finančního úřadu

sestavení účetní osnovy a založení systému vedení účetnictví

... a mnoho dalších úkonů


Společnost Icaro Consulting disponuje ověřenými znalostmi a zkušenostmi, které pomohou v takových případech realizovat tento náročný proces co nejefektivněji a v co nejkratším čase. Neméně důležitý je v tomto ohledu též osvědčený systém partnerských vztahů společnosti ICARO Consulting s dalšími subjekty (např. notářskými a právními kancelářemi).