DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ

Stálým klientům naší společnosti, spolupracujícím na bázi dlouhodobého smluvního vztahu, jsou daňová přiznání zpracovávána v rámci komplexních služeb.

Služba sestavení daňových přiznání společností Icaro Consulting je však otevřena i nesmluvním klientům, kterým jsme připraveni jednorázově zpracovat daňové přiznání k následujícím daním:

daně z příjmu fyzických a právnických osob

daň z přidané hodnoty

silniční daň

daň z nemovitostí či daň z převodu nemovitostí

daň darovací

dědickou daň


Součástí této oblasti služeb jsou i související otázky, jako například poradenství v oblasti

společného zdanění manželů

eventuelního využití odečitatelných položek od základů daní

vlivu penzijního a životního pojištění na daňovou problematiku


Společnost ICARO Consulting je připravena poskytnout svým zákazníkům veškeré své znalosti k optimalizaci objemu zákazníkových daňových povinností - vždy však v legislativně definovaných mezích.

Jednorázové zpracování daňové problematiky je honorováno podle skutečného rozsahu na bázi jednotkových cen, uvedených v ceníku našich služeb.