ZASTUPOVÁNÍ KLIENTŮ

Čas jsou peníze, a v podnikání je toto rčení platné dvojnásob. Proto je našimi klienty velice často využívána služba zastupování a to především ve dvou rovinách:

Za prvé:
Zastupování klientů v rámci pravidelných úkonů vůči Finančnímu úřadu, Správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám či jiným orgánům veřejné a státní správy. Tento způsob zastupování souvisí většinou s dlouhodobým smluvním vztahem, na základě společnost ICARO Consulting poskytuje služby svým klientům v oblasti vedení účetnictví, správy mzdové agendy nebo především při správě daní, kdy klient poskytuje společnosti ICARO Consulting plnou moc v těchto otázkách na delší období.

Za druhé:
Příprava, zastupování nebo spoluúčast Icaro Consulting u náročných obchodních jednání s dopady do problematiky účetnictví, mzdové nebo daňové agendy našich klientů. Pokud je v tomto případě svěřena společnosti ICARO Consulting odpovědnost a pravomoc k provedení konkrétních úkonů, děje se tak na základě krátkodobé a přesně vymezené plné moci.

Mnoho našich klientů z řad úspěšných podnikatelů si plně uvědomuje nutnost, plně se soustředit na svůj základní obor podnikání a proto často využívá obou výše uvedených forem zastupování. Společnost ICARO Consulting v takových případech smluvně garantuje naprosté zachování mlčenlivosti o všech řešených otázkách a citlivých datech a  plně respektuje důvěrnost těchto informací.