DAŇOVÉ PORADENSTVÍ

Daňové poradenství je jedním ze dvou stěžejních prvků nabídky služeb naší společnosti.

Daňové poradenství je společností ICARO Consulting poskytováno prostřednictvím advokáta
Mgr. Marie Balejové Siebrové (ev. č. 14022).

Většina našich stálých klientů, spolupracujících se společností ICARO Consulting na bázi dlouhodobého smluvního vztahu, využívá služeb daňového poradenství jako nadstavbu základní služby vedení účetnictví. Tato varianta je velice efektivní, neboť správa účetnictví znamená vysokou míru poznání zákazníkových dat a tím i podstatně snazší a rychlejší daňové poradenství a správu daní. Tento model je též pro klienta nákladově nejefektivnější.

Služba daňového poradenství je však koncipována jako samostatný produkt, takže je možno ji využívat zcela samostatně, bez nutnosti vedení účetnictví společností ICARO Consulting. Tato forma spolupráce je též založena na bázi dlouhodobého smluvního vztahu, v rámci kterého se společnost ICARO Consulting zavazuje zpracovávat výstupy z účetnictví jiné účetní firmy v dohodnuté podobě a v předem stanovených termínech.

ICARO Consulting poskytuje též služby "jednorázového" poradenství pro klienty bez smluvního vztahu. Tyto služby jsou honorovány samostatně dle skutečného rozsahu dle sazeb, uvedených v ceníku služeb.

 

Nabídka společnosti v oblasti zpracování daní pokrývá kompletně celou daňovou soustavu České Republiky:

daň z příjmu fyzických osob

daň z příjmu právnických osob

daň z předané hodnoty

spotřební daň

silniční daň

daň z nemovitostí

daň z převodu nemovitostí

daně dědické a darovací