KOUPĚ, PRODEJ A NÁJEM PODNIKŮ

V podmínkách rozvinutého tržního hospodářství nabývá, mimo klasických trhů výrobků a služeb, stále většího významu trh s podniky. Prostřednictvím těchto tržních transakcí se uskutečňuje proces ekonomické integrace a v celosvétovém měřítku i proces globalizace. Pomocí těchto transakcí je možno dosáhnout vyšší ekonomické výkonnosti na straně jedné na druhé straně mají tyto transakce silnou mocenskou a zájmovou stránku určitých zájmových skupin. Obě tyto stránky by měly být přinejmenším v rovnováze - základním předpokladem pro dosažení takové rovnováhy jsou především věrohodné a objektivní informace a data nejen o výsledcích běžného hospodaření ale především věrohodný obraz o průběhu a výsledcích vlastnických transakcí.

Prodej či koupě podniku je vždy velice náročná operace, při které je nutno vždy zohlednit celou řadu nejrůznějších aspektů v mnoha vzájemných legislativních souvislostech a vazbách. Současně je nutné provést řadu analytických a kontrolních kroků, ze kterých můžeme vybrat tyto nejzákladnější:

kontrola stavu účetnictví, mzdové a daňové agendy

kontrola plnění závazků organizace vůči státu a zdravotním pojišťovnám

kontrola stavu a dokumentace majetku, aktiv a pasiv daného subjektu

ocenění skutečné aktuální hodnoty majetku

analýza smluvních závazků z minulého období

stanovení způsobu začlenění účetnictví do celkového účetního systému nového vlastníka


Společnost Icaro Consulting disponuje dostatečnými zkušenostmi a znalostmi k tomu, aby tento velice náročný proces s úspěchem a v přiměřeném časové lhůtě zvládla ke spokojenosti klienta a při dodržení veškerých legislativních a správních požadavků na tento úkol.