FORMULÁŘE KE STAŽENÍ

V této sekci jsme pro Vás připravili seznam přístupů k aktuálním formulářům veškerých daní daňové soustavy České republiky. Odkazy směřují na stránky Ministerstva financí ČR - České daňové správy. Je tudíž garantována jejich plná aktuálnost.

Odkazy Vás zavedou přímo do příslušné sekce, kde jsou formuláře připraveny volně ke stažení ve formátu *.pdf (Acrobat Reader, Adobe Reader), tj. v software, které máte určitě na svém počítači.

 

Pokud budete chtít zobrazit přímo odkazy na všechny v současné době aktuální daňové formuláře, využijte prosím tohoto odkazu:

Vzory všech aktuálních tiskopisů: http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/66.html?year=0

 

Pokud hledáte formuláře konkrétní daně, můžete využít následující sekce, členěné podle jednotlivých druhů daní. Oddíl, věnovaný konkrétní dani je členěn zpravidla takto:

Registrace: obsahuje veškeré formuláře, potřebné k registraci platby konkrétní daně

Vyměřovací řízení: obsahuje veškeré formuláře, spojené s podáním daňového přiznání konkrétní daně

Letáky: letáky jsou velice užitečné dokumenty, obsahující pravidla pro stanovení základu daně a výše daňové povinnosti, termíny záloh a plateb, odkazy na související legislativní předpisy apod.

 

Daň z příjmů fyzických osob
Registrace: http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/122.html?year=0
Vyměřovací řízení: http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/123.html?year=0
Letáky: http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/124.html?year=0

Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a z funkčních požitků
Registrace: http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/117.html?year=0
Všeobecné: http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/116.html?year=0
Vyměřovací řízení: http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/118.html?year=0
Letáky: http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/119.html?year=0

Daň z příjmů právnických osob
Registrace: http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/112.html?year=0
Vyměřovací řízení: http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/113.html?year=0
Letáky: http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/115.html?year=0

Daň z přidané hodnoty
Registrace: http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/107.html?year=0
Všeobecně: http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/106.html?year=0
Vyměřovací řízení: http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/108.html?year=0
Letáky: http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/108.html?year=0

Daň silniční:
Vyměřovací řízení: http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/103.html?year=0
Letáky: http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/104.html?year=0

Daň z nemovitostí:
Registrace: http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/97.html?year=0
Vyměřovací řízení: http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/99.html?year=0
Letáky: http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/101.html?year=0

Daň dědická
Vyměřovací řízení: http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/93.html?year=0
Letáky: http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/94.html?year=0

Daň darovací
Vyměřovací řízení: http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/88.html?year=0
Letáky: http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/89.html?year=0

Daň z převodu nemovitostí
Vyměřovací řízení: http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/82.html?year=0
Letáky: http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/81.html?year=0

 

Upozornění MF k tiskopisům:
http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/danove_tiskopisy_5301.html?year=0