O FIRMĚ

Společnost ICARO Consulting působí na trhu ekonomického, účetního a daňového poradenství již od roku 1997 (do roku 2006 pod názvem ICARO Holding s.r.o.). V roce 2006 byl zahájen koncepční proces modernizace, systemizace a  zefektivnění poskytovaných služeb. Vyústěním tohoto procesu není pouhá změna názvu společnosti ale především postupné naplňování dlouhodobých strategických cílů, mezi něž patří zejména:

vysoká komplexnost a systemizace služeb

zvyšování efektivity služeb prostřednictvím eliminace přidružených režijních nákladů

optimalizace komunikace s klienty pomocí aplikace moderních komunikačních nástrojů

aplikace IT nástrojů pro vzdálenou či sdílenou správu klientských účetních agend

neustálý proces vzdělávání a rozvoje realizačního týmu společnosti


Veškeré tyto strategické cíle jsou stanoveny na základě neustálého vnímání a sledování vývojových trendů a  směřují k naplnění hlavní a základní vize společnosti:

poskytnout klientům společnosti plně komplexní, systemizované služby vysoké kvality za velice výhodných cenových podmínek a při vysoké míře poskytnutých garancí


Konečným dlouhodobým cílem je zajistit našim klientům plný outsourcing účetních, mzdových, daňových a souvisejících administrativních agend.


Hlavními atributy našich služeb jsou především:

vstřícnost, otevřenost a plná informovanost ve vztahu ke klientům

pečlivá ochrana a důvěrnost při správě klientských dat a informací

plný respekt vůči legislativnímu rámci

zájem o plnění klientských požadavků a neustálá snaha o zlepšování našich služeb


Jsme přesvědčeni, že díky dodržování a snaze o rozvoj těchto atributů budeme schopni dosáhnout spokojenosti našich zákazníků v dlouhodobém časovém horizontu.

Budeme velice potěšeni a poctěni, pokud Vás naše nabídka zaujala a pokud se rozhodnete ji využít. Garantujeme Vám, že vynaložíme veškeré úsilí k tomu, abychom Vaši důvěru nezklamali a poskytovali Vám pouze vysoce kvalitní služby v souladu s Vašimi požadavky.

Mgr. Marie Balejová Siebrová
Společník