REKONSTRUKCE ÚČETNICTVÍ

V životě bohužel není možno vyloučit nenadálé události, při kterých dojde ke ztrátě části účetních záznamů nebo dokonce ztrátě celého firemního účetnictví. Rekonstrukce účetnictví je pak velice náročnou a zdlouhavou prací, vyžadující značné znalosti a zkušenosti. Ani tato forma služby však v souboru služeb společnosti Icaro Consulting nechybí - jsme připraveni pomoci našim klientům i v těchto náročných situacích:

rekonstrukce účetnictví v souvislosti s likvidací či konkurzem

rekonstrukce chybně vedeného účetnictví

rekonstrukce účetnictví v případě ztráty účetních záznamů

rekonstrukce účetních záznamů v případě ztráty


V případě takovýchto událostí jsou ceny těchto služeb stanovovány na základě rozsahu a charakteru nedostatků rekonstruovaného účetnictví. Rozsah, termíny a další parametry plnění ze strany ICARO Consulting jsou stanovovány na bázi jednorázového smluvního vztahu.